Hoe klinkt de stem van de vroedvrouw? Wat zegt ze, wat wil ze en waar droomt ze van? Ooit begeleidden alleen vroedvrouwen bevallingen,  nu werken we samen met andere disciplines. Nog steeds zorgen wij voor de meeste zwangeren in Nederland.
Samenwerken kan alleen als we altijd onze eigen stem weten te vinden. Het vroede geluid is een politiek geëngageerd platvorm voor en door vroedvrouwen, waarin we die stem willen herontdekken en samenbrengen.
Een platform waarin we gaan voor koor én dissonantie. Voor een klank die politieke gevoeligheid noch standpunt schuwt. Voor stem recht, maar ook voor bevragen en afstemmen.  

Kennen we elkaar nog? of onze eigen identiteit? of de kern van ons vak?  Hoe vinden wij, vroedvrouwen, dat we moeten zorgen voor zwangeren?
Hoe klinkt eigenlijk ons eígen geluid? ons tegengeluid? ons politieke geluid?
Het vroede geluid is een plek waar het gaat om vroede zorg. 
Het wil midwifery in Nederland stem geven in interviews, podcasts, blogs, discussies, leesgroepen en wat er dan ook nodig is.  

Wil jij je vroede geluid laten horen? Mail dan naar: hetvroedegeluid@gmail.com

Disclaimer: Wij zijn een onafhankelijk platform toegewijd aan onafhankelijke verloskunde. Wij zijn niet gelieerd aan organisaties met een politieke agenda. 

Froukje Jorissen

Froukje Jorissen (zij/haar) werkt als vroedvrouw in Amsterdam. Ze is maat in een drie-vrouwspraktijk met een zeer gevarieerde populatie. 

Vanuit nieuwsgierigheid en een zoektocht naar haar eigen identiteit als vroedvrouw gaf zij de aanzet voor het oprichten van dit platform.

www.vroedvrouwen.nl  

Bahareh Goodarzi

Bahareh  Goodarzi (geen voorkeur) is verloskundige, docent en onderzoeker. Bahareh heeft in het verleden gewerkt in de eerste lijn en bij de KNOV en heeft een master in zorgmanagement. Bahareh zet zich in voor gelijkwaardige verloskundige zorg en spreekt zich daarover uit in het publieke debat. In het onderwijs focust Bahareh zich in het ongestoorde verloop van de zwangerschap en bevalling en verloskundige zorg in spoedeisende situaties. Bahareh doet promotieonderzoek naar risicoselectie in de geboortezorg en hoopt in 2022 het doctoraal te behalen.  

https://www.linkedin.com/in/baharehgoodarzi/

https://research.vumc.nl/en/persons/bahar-goodarzi

Madyasa Vijber

Madyasa Vijber (zij/haar) is 4e jaars verloskundige in opleiding aan de Academie Verloskunde Amsterdam. Voor haar is het vroedvrouw-zijn sterk verbonden aan thema’s als reproductieve gezondheid, intersectioneel feminisme en anti-racisme en zij bekijkt de rol van vroedvrouw graag in een breed maatschappelijke context. Zij is daarnaast ook geschoold als doula.

https://www.instagram.com/madyasa/

Rodante van der Waal

Rodante van der Waal (zij/haar) werkt als vroedvrouw in Amsterdam en doet promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar studie filosofie heeft ze zich gericht op de filosofie van zwangerschap en geboorte. In haar PhD verbreedt ze deze focus naar een intersectioneel feministische studie van de geboortezorg, in het bijzonder de praktijk van de vroedvrouw.

www.rodantevanderwaal.com 

Suze Jans

Suze Jans (zij/haar)  was tot 2007 eerstelijns vroedvrouw in Amsterdam. Zij werkte daarna lange tijd voor de beroepsvereniging KNOV en als wetenschappelijk redacteur voor het Tijdschrift voor Verloskundigen. Zij promoveerde in 2012 op het onderwerp screening voor hemoglobinopathie. Momenteel werkt zij als verloskundig onderzoeker bij TNO, waar zij zich onder andere bezighoudt met implementatieonderzoek voor CenteringPregnancy.

Suze Jans, RM, MSc. PhD | LinkedIn