Vroedvrouwen. Vroede vrouwen dus. Letterlijk: wijze vrouwen. Wat maakt ons vroed? Is wijsheid nog kennis van deze tijd? Is onze gender verleden tijd? Wat onderscheidt vroede zorg van obstetrische zorg? 

We spreken met een diversiteit aan mensen met een vroed geluid, mensen die zich identificeren met de vroedvrouw, zich met haar verbonden voelen, of zich durven wagen aan een kritiek, een nieuw leven, of aan de transformatie van de vroede vrouw en haar beroep.