Via leesgroepen willen we ons gezamenlijke gesprek en denken bevorderen. De leesgroepen vinden eens in de maand plaats via zoom en bestaan uit vijf sessies. Aan het eind van de leesgroep communiceren we onze inzichten op het vroede geluid door middel van een opgenomen discussie, een essay, een manifest, of iets anders!  

De voorzitter van de leesgroep neemt de leiding in de organisatie en doet een voorzet voor de inhoud. De te lezen teksten worden samen afgestemd.  

Wil je je opgeven voor een leesgroep of een leesgroep organiseren? Mail dan naar hetvroedegeluid@gmail.com  

Onderwerpen die nu op tafel liggen

Leesgroep 1. Midwifery of vroedvrouwerij?  

In deze leesgroep lezen we sleutelteksten uit de midwifery en vertalen we ze naar een Nederlandse context. Kunnen we samen een visie of manifest opstellen voor een moderne 1e lijn? We gaan in onze allereerste leesgroep samen op zoek naar ons vroede geluid. Dat is het begin van de visie die we met zijn allen ontwikkelen.

Deze leesgroep is eind mei van start gegaan

Leesgroep 2. De politiek van zelfzorg voor vroedvrouwen

Deze leesgroep gaat in op het belang van zorgen voor onszelf als basis voor een duurzaam verloskundig systeem. Ons vak is het mooiste vak dat er is, maar ook zwaar en vraagt om verantwoordelijkheid, besluitvaardigheid, hard werken, maar ook om compassie, inlevingsvermogen en flexibiliteit. Hoe gaan we hiermee om? Kunnen we goed voor onszelf zorgen? En wat is het verband tussen zelfzorg en politiek?

In deze leesgroep onderzoeken we naar aanleiding van de vijfde Contraction zelfzorg onder vroedvrouwen. Wat kan het ons bieden? En hoe kan het onze praktijk veranderen?

Deze leesgroep is in juni van start gegaan.

Leesgroep 3. Kraambedpsychose

Te gekke moeders organiseert in samenwerking met Het vroede geluid vanaf november een leesgroep voor verloskundigen over kraambedpsychose. Hierin zullen we samen onderzoeken wat een kraambedpsychose precies is, hoe deze ervaren kan worden, en hoe we voor beter voor mensen met psychosegevoeligheid kunnen zorgen.

Mail voor 21 oktober naar hetvroedegeluid@gmail.com als je mee wilt doen met de leesgroep. De leesgroep zal eens in de zes weken plaatsvinden. De data voor de leesgroep worden gezamenlijk gekozen met een datumprikker.


petra belde gisteravond: ik mag de t-shirts komen halen vandaag. maar pffff, een online vergadering, een stuk dat af moet, een onverwacht telefoontje van een gepassioneerde gynaecoloog, lunch met een vroede vriendin. ik wil zo graag de t-shirtjes laten zien op het laatste redactieoverleg, want dat is er ook nog, vóór we los mogen met de ‘spoilers’ op social mediadat staat namelijk voor vanavond gepland. ik sprint snel op de fiets, krijg 2 bekeuringen onderweg, but who cares. ons stoere logo met een vuist vol kracht in de lucht en een toeter die het vroede geluid symboliseert, staat prachtig op de zwarte shirts, gemaakt van klimaatneutraalkatoen en gedrukt bij een plaatselijk bedrijfje. ook de tekst zonder hoofdletters is geen toeval, maar een bewuste keuze. via taal krijgt de samenleving vorm, en de samenleving vormt taal. hoofletters brengen hiërarchie in woorden aan, schrijven bepaalde woorden meer waarde toe. het vroede geluid staat voor gelijkwaardigheid, voor het bieden van een podium aan kritische stemmen. het staat voor inclusie, vrij denken en de ruimte voor kritiek. vandaar. ook ons t-shirt laat dat zien. 

de redactievergadering bruist van energie, wie doet de ‘socials’, de website moet af, wie schrijft het eerste blog (moi!), de eerste aflevering van de eerste serie is bijna af. we zijn trots óp en mét elkaar. een diverse groep pittige vrouwen. met het vroede geluid willen we rimpels in het water maken, discussiëren, aan zetten tot denken. dat doen we zelf uiteraard ook, dat denken en discussiëren. de redactie vergaderingen zijn altijd levendig. een van de eerste discussies ging over genderdiversiteit en het verschil tussen sekse (biologische geslachtskenmerken) en gender (ervaren seksualiteit). we willen er aandacht aangeven, genderdiversiteit nadrukkelijk respecteren en traditionele aannames doorbreken. daarom zie je  onder andere persoonlijke voornaamwoorden achter onze namen staan. gender gaat verder dan alleen man of vrouw. 

na de redactievergadering vliegen onze vingers over de knoppen van de social media platforms. we gaan live, we laten ons zien en we gaan ook een beetje met de billen bloot, want spannend is het ook. binnen no time hebben we 258 volgers op instagram en via facebook krijgen we veel verwachtingsvolle felicitaties. woensdag is het driedubbel feest. woensdag 5 mei is bevrijdingsdag. de dag waar op we vieren dat we in vrijheid leven, dat we vrij zijn van onderdrukking, maar het is ook de dag waarop we ons bezinnen, de dag waarop we ons beseffen dat niet iedereen in vrijheid leeft. het is de dag waarop we stil staan bij het feit dat mensenrechten, vrouwenrechten nog dagelijks worden geschonden. .

woensdag 5 mei is de internationale dag van de vroedvrouw. de dag waarop we als global midwife community bij elkaar komen en we de wereld de stem van de vroedvrouw laten horen. de dag waarop we opstaan omdat we weten dat vroedvrouwen levens redden, omdat er een wereldwijd tekort is aan vroedvrouwen, omdat vroedvrouwen iedere dag last hebben van gender gerelateerde conflicten en intimidatie op hun werk, omdat vroedvrouwen beter verdienen, omdat vroedvrouwen ons respect verdienen, omdat vroedvrouwen naast vrouwen staan.   

woensdag 5 mei is de dag waarop het vroede geluid voor het eerst te horen is. het had geen mooiere dag kunnen zijn. 

suze (zij / haar) 

nb voor de leesbaarheid besloot de redactie alle teksten op deze website wel met regulier hoofdlettergebruik te schijven. wil je meer lezen over de gedachten er achter?

https://theestablishment.co/bell-hooks-and-the-extraordinary-power-of-names-dcb1fe44ec29-2/index.html