De vroede dialoog is een terugkerend gesprek van het vroede geluid waarbij we over actuele onderwerpen in de geboortezorg in gesprek gaan.

waar en wanneer

locatie: online

over dit evenement

We vragen voor de vroede dialogen een vrijwillige bijdrage na afloop zodat we onze website en podcasts draaiende kunnen houden. Dus als je iets kan missen en wil bijdragen, heel graag! 

In deze eerste vroede dialoog gaan we het hebben over obstetrisch geweld met Rodante van der Waal. Rodante is redacteur bij het vroede geluid, verloskundige, promovenda in de zorgethiek en vrijwilliger bij Abortus Netwerk Amsterdam. Zij schrijft haar proefschrift over obstetrisch geweld en heeft empirisch onderzoek naar dit onderwerp gedaan in Nederland. 

Mocht je je voor deze dialoog willen voorbereiden (is niet verplicht!), dan kun je deze podcast met Rodante luisteren en deze artikelen over obstetrisch geweld in Nederland lezen:
1) Studenten en obstetrisch geweld
2) Analyse van de actie genoeggezwege
3) Obstetrisch geweld in Nederland: Cijfers.

Het Engelse verloskundig tijdschrift The Practicing Midwife (TPM) heeft twee artikelen exclusief ter beschikking gesteld voor de lezers en luisteraars van het Vroede Geluid.
Het eerste artikel Contemporary and future transmasculine pregnancy and postnatal care in the UK van Riley Botelle et al bespreekt de zorg voor transmasculine zwangeren en de noodzaak voor specifieke training voor zorgverleners en onderzoek.


Het tweede artikel LGBTQIA+ maternity care. Pride in Maternity: Proud of what? Van Bunty Lai-Boyd en Sophie Lai-Boyd bespreekt kennis en veranderende inzichten rondom gender en seksualiteit. Zij bespreken onder andere wat er nodig is voor een progressieve aanpak en aanpassing in de verloskundige zorg voor LGBTQIA+mensen.
TPM is een maandelijks vaktijdschrift voor vroedvrouwen en andere verloskundige zorgverleners, maar wordt ook gelezen door zwangeren en andere geïnteresseerden.
Wat opvalt aan TPM is hun visie van leren, delen en zorgen voor iedereen (kernwaarden). TPM zet zich bewust in voor het bevorderen, cultiveren en behouden van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Deze visie is ingebed in hun kernwaarden. De TPM-visie kenmerkt zich door een sterke ethische filosofie, gericht op het met compassie bevorderen van gezondheid en welzijn.
Deze visie is onder andere terug te vinden in de illustraties van Lauren Rebbeck.

The Practising Midwife heeft een multimediale aanpak van een papieren & online tijdschrift, online leren & multimediamodules, een communityforum, blogs, podcasts en veelvuldig gebruik van social media. Daarnaast maken ze een specifieke editie voor student vroedvrouwen.

Voor meer informatie: All4Maternity – learning, sharing and caring…

Binnenkort verwacht: Een interview over de visie van The Practising Midwife met een van de oprichters: Sheena Byrom


Via leesgroepen willen we ons gezamenlijke gesprek en denken bevorderen. De leesgroepen vinden eens in de maand plaats via zoom en bestaan uit vijf sessies. Aan het eind van de leesgroep communiceren we onze inzichten op het vroede geluid door middel van een opgenomen discussie, een essay, een manifest, of iets anders!  

De voorzitter van de leesgroep neemt de leiding in de organisatie en doet een voorzet voor de inhoud. De te lezen teksten worden samen afgestemd.  

Wil je je opgeven voor een leesgroep of een leesgroep organiseren? Mail dan naar hetvroedegeluid@gmail.com  

Onderwerpen die nu op tafel liggen

Leesgroep 1. Midwifery of vroedvrouwerij?  

In deze leesgroep lezen we sleutelteksten uit de midwifery en vertalen we ze naar een Nederlandse context. Kunnen we samen een visie of manifest opstellen voor een moderne 1e lijn? We gaan in onze allereerste leesgroep samen op zoek naar ons vroede geluid. Dat is het begin van de visie die we met zijn allen ontwikkelen.

Deze leesgroep is eind mei van start gegaan

Leesgroep 2. De politiek van zelfzorg voor vroedvrouwen

Deze leesgroep gaat in op het belang van zorgen voor onszelf als basis voor een duurzaam verloskundig systeem. Ons vak is het mooiste vak dat er is, maar ook zwaar en vraagt om verantwoordelijkheid, besluitvaardigheid, hard werken, maar ook om compassie, inlevingsvermogen en flexibiliteit. Hoe gaan we hiermee om? Kunnen we goed voor onszelf zorgen? En wat is het verband tussen zelfzorg en politiek?

In deze leesgroep onderzoeken we naar aanleiding van de vijfde Contraction zelfzorg onder vroedvrouwen. Wat kan het ons bieden? En hoe kan het onze praktijk veranderen?

Deze leesgroep is in juni van start gegaan.

Leesgroep 3. Kraambedpsychose

Te gekke moeders organiseert in samenwerking met Het vroede geluid vanaf november een leesgroep voor verloskundigen over kraambedpsychose. Hierin zullen we samen onderzoeken wat een kraambedpsychose precies is, hoe deze ervaren kan worden, en hoe we voor beter voor mensen met psychosegevoeligheid kunnen zorgen.

Mail voor 21 oktober naar hetvroedegeluid@gmail.com als je mee wilt doen met de leesgroep. De leesgroep zal eens in de zes weken plaatsvinden. De data voor de leesgroep worden gezamenlijk gekozen met een datumprikker.


petra belde gisteravond: ik mag de t-shirts komen halen vandaag. maar pffff, een online vergadering, een stuk dat af moet, een onverwacht telefoontje van een gepassioneerde gynaecoloog, lunch met een vroede vriendin. ik wil zo graag de t-shirtjes laten zien op het laatste redactieoverleg, want dat is er ook nog, vóór we los mogen met de ‘spoilers’ op social mediadat staat namelijk voor vanavond gepland. ik sprint snel op de fiets, krijg 2 bekeuringen onderweg, but who cares. ons stoere logo met een vuist vol kracht in de lucht en een toeter die het vroede geluid symboliseert, staat prachtig op de zwarte shirts, gemaakt van klimaatneutraalkatoen en gedrukt bij een plaatselijk bedrijfje. ook de tekst zonder hoofdletters is geen toeval, maar een bewuste keuze. via taal krijgt de samenleving vorm, en de samenleving vormt taal. hoofletters brengen hiërarchie in woorden aan, schrijven bepaalde woorden meer waarde toe. het vroede geluid staat voor gelijkwaardigheid, voor het bieden van een podium aan kritische stemmen. het staat voor inclusie, vrij denken en de ruimte voor kritiek. vandaar. ook ons t-shirt laat dat zien. 

de redactievergadering bruist van energie, wie doet de ‘socials’, de website moet af, wie schrijft het eerste blog (moi!), de eerste aflevering van de eerste serie is bijna af. we zijn trots óp en mét elkaar. een diverse groep pittige vrouwen. met het vroede geluid willen we rimpels in het water maken, discussiëren, aan zetten tot denken. dat doen we zelf uiteraard ook, dat denken en discussiëren. de redactie vergaderingen zijn altijd levendig. een van de eerste discussies ging over genderdiversiteit en het verschil tussen sekse (biologische geslachtskenmerken) en gender (ervaren seksualiteit). we willen er aandacht aangeven, genderdiversiteit nadrukkelijk respecteren en traditionele aannames doorbreken. daarom zie je  onder andere persoonlijke voornaamwoorden achter onze namen staan. gender gaat verder dan alleen man of vrouw. 

na de redactievergadering vliegen onze vingers over de knoppen van de social media platforms. we gaan live, we laten ons zien en we gaan ook een beetje met de billen bloot, want spannend is het ook. binnen no time hebben we 258 volgers op instagram en via facebook krijgen we veel verwachtingsvolle felicitaties. woensdag is het driedubbel feest. woensdag 5 mei is bevrijdingsdag. de dag waar op we vieren dat we in vrijheid leven, dat we vrij zijn van onderdrukking, maar het is ook de dag waarop we ons bezinnen, de dag waarop we ons beseffen dat niet iedereen in vrijheid leeft. het is de dag waarop we stil staan bij het feit dat mensenrechten, vrouwenrechten nog dagelijks worden geschonden. .

woensdag 5 mei is de internationale dag van de vroedvrouw. de dag waarop we als global midwife community bij elkaar komen en we de wereld de stem van de vroedvrouw laten horen. de dag waarop we opstaan omdat we weten dat vroedvrouwen levens redden, omdat er een wereldwijd tekort is aan vroedvrouwen, omdat vroedvrouwen iedere dag last hebben van gender gerelateerde conflicten en intimidatie op hun werk, omdat vroedvrouwen beter verdienen, omdat vroedvrouwen ons respect verdienen, omdat vroedvrouwen naast vrouwen staan.   

woensdag 5 mei is de dag waarop het vroede geluid voor het eerst te horen is. het had geen mooiere dag kunnen zijn. 

suze (zij / haar) 

nb voor de leesbaarheid besloot de redactie alle teksten op deze website wel met regulier hoofdlettergebruik te schijven. wil je meer lezen over de gedachten er achter?

https://theestablishment.co/bell-hooks-and-the-extraordinary-power-of-names-dcb1fe44ec29-2/index.html