#7 Een videogesprek met Gunilla Kleiverda

7 December 2021

In de zevende aflevering van de serie vroede vrouwen gaan we in gesprek met Gunilla Kleiverda. Gunilla is gynaecoloog en was tot voorkort werkzaam in het Flevoziekenhuis in Almere. Voor haar afscheid van het Flevoziekenhuis in juni 2021 organiseerde zij een afscheidssymposium met als titel: Baas in eigen Buik anno 2021: Hoe is het gesteld met de autonomie van vrouwen. Deze feministische invalshoek typeert de gynaecoloog die in de jaren ’80 in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam werd opgeleid door Professor Kloosterman. Al snel begon zij in de verlosku

In de zevende aflevering van de serie vroede vrouwen gaan we in gesprek met Gunilla Kleiverda

Gunilla is gynaecoloog en was tot voorkort werkzaam in het Flevoziekenhuis in Almere. Voor haar afscheid van het Flevoziekenhuis in juni 2021 organiseerde zij een afscheidssymposium met als titel: Baas in eigen Buik anno 2021: Hoe is het gesteld met de autonomie van vrouwen. Deze feministische invalshoek typeert de gynaecoloog die in de jaren ’80 in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam werd opgeleid door Professor Kloosterman. Al snel begon zij in de verloskundige praktijk van Wormerveer met een onderzoek naar de wenselijke lengte van het zwangerschaps- en bevallingsverlof: daardoor werd het zwangerschaps- en bevallingsverlof verlengd van 12 naar 16 weken Dit onderwerp was ook de basis voor haar promotieonderzoek over ‘Transition to Parenthood’, over motieven en uitkomsten bij thuis- en poliklinische bevallingen.  

Zo kwam zij ook in contact met kritische verloskundigen van de ‘werkgroep 78’. Onnodige medicalisering, de verticale baring en het behoud van de thuisbevalling waren belangrijke issues in deze werkgroep. Ook was Gunilla betrokken bij diverse vrouwenzelfhulpgroepen en de opvang van vrouwen met geweldservaringen. Daarom werd zij in de jaren negentig door de Nederlandse regering gevraagd om deel te nemen aan een EU missie inzake verkrachtte vrouwen in de oorlog in voormalig Joegoslavië. Ook nam zij in die jaren deel aan de wereldvrouwenconferentie in Beijing.

Rond de eeuwwisseling startte zij haar activiteiten voor Women on Waves, beter bekend als ‘de abortusboot’. Zij was tot nu toe bij vrijwel alle acties betrokken, en reisde onder meer naar Ierland, Polen, Portugal, Spanje, Ecuador, Marokko en Mexico om legalisering en toegankelijkheid van abortus te bepleiten. Ook in Nederland zette zij zich in om (medicamenteuze) abortus beter toegankelijk te maken, onder andere door verstrekking van de overtijdbehandeling door huisartsen. ‘De vrouw beslist, de abortuspil bij de drogist’ is de slogan die zij bedacht.

Deze activiteiten verrichte zij naast haar werk als gynaecoloog waarmee zijn in 1985 startte in het Burgerziekenhuis in Amsterdam. Naast haar klinische werk was Gunilla actief betrokken bij de NVOG voor zowel kwaliteits- als opleidingsvisitaties en was zij lang verantwoordelijk voor de patiëntenvoorlichting van de NVOG. Na de conferentie ‘Human Rights in Childbirth’ in 2012 raakte zij betrokken bij zorgvragen buiten de richtlijnen. Vanuit de Commissie Gynaecoloog en Maatschappij was zij samen met Rebekka Visser kartrekker van de Leidraad zorgvragen buiten de richtlijnen. Momenteel coördineert zij de herziening van deze Leidraad.

Verder lezen


Afscheidssymposium Flevoziekenhuis (2021)

https://flevoziekenhuis.nl/organisatie/nieuws/artikel/afscheidssymposium-gunilla-kleiverda

Abortus moet uit het wetboek van strafrecht (2021)

https://www.ad.nl/gezond/is-vrouw-echt-baas-in-eigen-buik-abortus-moet-helemaal-uit-het-strafrecht~a10be388/

Acties van Women on Waves: https://www.womenonwaves.org/en/page/517/campaigns

Gunilla bij Women on Waves: https://www.womenonwaves.org/en/page/2901/gunilla-kleiverda-md-phd

Permeability of abortion care in the Netherlands: a qualitative analysis of women’s experiences, health professional perspectives, and the internet resource of Women on Web (2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33975533/

Abortushulp kent teveel barrières (2019)

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/abortushulp-kent-te-veel-barrieres.htm

Zorg om zwangeren (reactie, 2019)

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/columns/column/zorg-om-zwangeren.htm

Reactie op weigeren toegang zwangere in het Bravis ziekenhuis (2018)

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/bravis-ziekenhuis-mag-verloskundige-weren.htm

Els Borst Oevreprijs (2015)

https://www.vnva.nl/nieuws/verenigingsnieuws/terugblik-els-borst-oeuvreprijs/

Rechten zwangere vrouwen onder druk (2015)

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/rechten-zwangere-vrouw-onder-druk.htm

Abortuswet is niet nodig (2015)

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/abortuswet-is-niet-nodig.htm

Women on Waves volkomen legaal (2012)

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/women-on-waves-volkomen-legaal.htm

Abortuspil bij de drogist (2007)

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-abortuspil-bij-de-drogist.htm

Zestien dagen zijn zestien dagen (2001)

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/zestien-dagen-zijn-zestien-dagen.htm

Prijs voor voorlichting door de KNAW (2001)

https://www.knaw.nl/nl/prijzen/laureaten/van-walree-prijs/van-everdingen-kleiverda

Studententijd in Groningen

https://www.antoniusdeusing.nl/alumni-in-the-spotlight/het-studentenleven-van-gunilla-kleiverda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *