Leesgroepen

1 May 2021

Via leesgroepen willen we ons gezamenlijke gesprek en denken bevorderen. De leesgroepen vinden eens in de maand plaats via zoom en bestaan uit vijf sessies. Aan het eind van de leesgroep communiceren we onze inzichten op het vroede geluid door middel van een opgenomen discussie, een essay, een manifest, of iets anders!  

De voorzitter van de leesgroep neemt de leiding in de organisatie en doet een voorzet voor de inhoud. De te lezen teksten worden samen afgestemd.  

Wil je je opgeven voor een leesgroep of een leesgroep organiseren? Mail dan naar hetvroedegeluid@gmail.com  

Onderwerpen die nu op tafel liggen

Leesgroep 1. Midwifery of vroedvrouwerij?  

In deze leesgroep lezen we sleutelteksten uit de midwifery en vertalen we ze naar een Nederlandse context. Kunnen we samen een visie of manifest opstellen voor een moderne 1e lijn? We gaan in onze allereerste leesgroep samen op zoek naar ons vroede geluid. Dat is het begin van de visie die we met zijn allen ontwikkelen.

Deze leesgroep is eind mei van start gegaan

Leesgroep 2. De politiek van zelfzorg voor vroedvrouwen

Deze leesgroep gaat in op het belang van zorgen voor onszelf als basis voor een duurzaam verloskundig systeem. Ons vak is het mooiste vak dat er is, maar ook zwaar en vraagt om verantwoordelijkheid, besluitvaardigheid, hard werken, maar ook om compassie, inlevingsvermogen en flexibiliteit. Hoe gaan we hiermee om? Kunnen we goed voor onszelf zorgen? En wat is het verband tussen zelfzorg en politiek?

In deze leesgroep onderzoeken we naar aanleiding van de vijfde Contraction zelfzorg onder vroedvrouwen. Wat kan het ons bieden? En hoe kan het onze praktijk veranderen?

Deze leesgroep is in juni van start gegaan.

Leesgroep 3. Kraambedpsychose

Te gekke moeders organiseert in samenwerking met Het vroede geluid vanaf november een leesgroep voor verloskundigen over kraambedpsychose. Hierin zullen we samen onderzoeken wat een kraambedpsychose precies is, hoe deze ervaren kan worden, en hoe we voor beter voor mensen met psychosegevoeligheid kunnen zorgen.

Mail voor 21 oktober naar hetvroedegeluid@gmail.com als je mee wilt doen met de leesgroep. De leesgroep zal eens in de zes weken plaatsvinden. De data voor de leesgroep worden gezamenlijk gekozen met een datumprikker.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One comment on “Leesgroepen

  1. Nalonya May 5, 2021

    Meld me graag aan als lid leesgroep!