#3 Een videogesprek met Marianne Prins

17 May 2021

In de derde aflevering van de serie vroede vrouwen gaan we in gesprek met Marianne Prins. Op Koningsdag 2021 werd Marianne Prins benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding als erkenning voor haar grote bijdrage in de afgelopen 40 jaar aan het behoud

In de derde aflevering van de serie vroede vrouwen gaan we in gesprek met Marianne Prins.

Op Koningsdag 2021 werd Marianne Prins benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding als erkenning voor haar grote bijdrage in de afgelopen 40 jaar aan het behoud en doorontwikkelen van de Nederlandse verloskunde.

Eerder dit jaar ontving zij tijdens de oratie van Ank de Jonge ook de Kloosterman penning voor haar bijdrage aan de fysiologische verloskunde in Nederland, zowel in de praktijk en de wetenschap als in de opleiding van verloskundigen.

Marianne studeerde in 1978 af aan de kweekschool voor vroedvrouwen in Amsterdam. Zij nam deel aan de zogenoemde Werkgroep ’78. De werkgroep had als doel de thuisbevalling te stimuleren. Ook was zij direct na haar afstuderen actief voor de beroepsvereniging NOV (later KNOV), voor de regio Noord Holland.

Marianne heeft de eerste zeven jaar van haar carrière in de eerste  lijn gewerkt, vanaf 1985 werkte zij ook in de tweede lijn van het Slotervaartziekenhuis. Het werk in het ziekenhuis betekende het startpunt van haar betrokkenheid bij het onderwijs.

Vanaf 1990 werkte Marianne fulltime voor de opleiding. Tot 2015 combineerde zij dit met één praktijkdag in de week, waardoor ze nauw betrokken bleef met het veld.

Marianne stond aan de wieg van een aantal grote veranderingen binnen de opleiding voor verloskundigen. De duur van de opleiding ging van drie naar vier jaar, er werd een afstudeerscriptie geïmplementeerd voor de studenten en zij was tot recent als mede ontwikkelaar betrokken bij de route Mifwifery Science binnen de master Health Science aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Marianne schreef mee aan Praktische Verloskunde, het standaardwerk voor verloskundigen in opleiding. Zij is haar hele loopbaan betrokken geweest bij de commissie richtlijnen ontwikkeling van de KNOV en de multidisciplinaire commissie Verloskundige Indicatielijst (VIL).

Samen met vier collega’s richtte Marianne in 2019 het bedrijf MATES-In op, waarmee zij projecten ondersteunen die tot doel hebben het verloskundige onderwijs en de verloskundige zorg wereldwijd te professionaliseren en te versterken. Door Corona liggen de projecten in Colombia, Pakistan, Indonesië helaas stil.


Verder lezen en kijken

Websites

https://mates-in.com/

Marianne Prins – Msc RM – Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) | LinkedIn

Interview

Tijdschrift voor De Verloskundige https://tijdschrift.knov.nl/afscheid-marianne-prins-profeet-van-de-fysiologie/

Boeken

Prins, M & Rosmalen v, J. Praktische verloskunde, 14e druk, 2019. Bohn Stafleu van Lochum

Prins, M. Bekkers, R. Land, J. Rosmalen v, J. Vierhout, M. Verloskunde en Gynaecologie, Casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. 2005 editie, 2012. Springer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *