De term obstetrisch geweld komt uit activistische moedergroepen uit Zuid-Amerika begin deze eeuw. Met deze provocatieve benaming wilden moeders zichtbaar maken wat onzichtbaar bleef: de toe-eigening van hun lichaam door de verloskundige zorg. Verwaarlozing en onnodig, te laat, of zonder toestemming ingrijpen zijn inmiddels bekende voorbeelden van obstetrisch geweld. In 2019 is er een rapport van de Verenigde Naties verschenen waarin wordt aangetoond dat obstetrisch geweld een wereldwijd probleem is. De vroedvrouw Rebekka Visser en de Geboortebeweging lieten als eerste zien dat obstetrisch geweld ook in Nederland een serieus probleem is. 

Dr. Michelle Sadler is an anthropologist and one of the forefront academics and activists, globally fighting obstetric violence. Sadler fights for the recognition of obstetric violence as violence against women and for the importance to call it out as such. She is an associate researcher at the Adolfo University in Chile, and director of the Chilean Observatory of Obstetric Violence.

Dr. Michelle Sadler is an anthropologist and one of the forefront academics and activists, globally fighting obstetric violence. Sadler fights for the recognition of obstetric violence as violence against women and for the importance to call it out as such. She is an associate researcher at the Adolfo University in Chile, and director of the Chilean Observatory of Obstetric Violence.

We spoke at a philosophy of childbirth conference in Alcalá, Spain