Ontmoet de redactie

  Froukje Jorissen

  Froukje Jorissen (zij/haar) werkt als vroedvrouw in Amsterdam. Ze is maat in een drie-vrouwspraktijk met een zeer gevarieerde populatie. Vanuit nieuwsgierigheid en een zoektocht naar haar eigen identiteit als vroedvrouw gaf zij de aanzet voor het oprichten van dit platform.

   Madyasa Vijber

   Madyasa Vijber (zij/haar) is 4e jaars verloskundige in opleiding aan de Academie Verloskunde Amsterdam. Voor haar is het vroedvrouw-zijn sterk verbonden aan thema’s als reproductieve gezondheid, intersectioneel feminisme en anti-racisme en zij bekijkt de rol van vroedvrouw graag in een breed maatschappelijke context. Zij is daarnaast ook geschoold als doula.

    Bahareh Goodarzi

    Bahareh Goodarzi (geen voorkeur) is verloskundige, docent en onderzoeker. Bahareh heeft in het verleden gewerkt in de eerste lijn en bij de KNOV en heeft een master in zorgmanagement. Bahareh zet zich in voor gelijkwaardige verloskundige zorg en spreekt zich daarover uit in het publieke debat. In het onderwijs focust Bahareh zich in het ongestoorde verloop van de zwangerschap en bevalling en verloskundige zorg in spoedeisende situaties. Bahareh doet promotieonderzoek naar risicoselectie in de geboortezorg en hoopt in 2022 het doctoraal te behalen.

     Rodante van der Waal

     Rodante van der Waal (zij/haar) werkt als vroedvrouw in Amsterdam en doet promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar studie filosofie heeft ze zich gericht op de filosofie van zwangerschap en geboorte. In haar PhD verbreedt ze deze focus naar een intersectioneel feministische studie van de geboortezorg, in het bijzonder de praktijk van de vroedvrouw.

      Suze Jans

      Suze Jans (zij/haar) was tot 2007 eerstelijns vroedvrouw in Amsterdam. Zij werkte daarna lange tijd voor de beroepsvereniging KNOV en als wetenschappelijk redacteur voor het Tijdschrift voor Verloskundigen. Zij promoveerde in 2012 op het onderwerp screening voor hemoglobinopathie. Momenteel werkt zij als verloskundig onderzoeker bij TNO, waar zij zich onder andere bezighoudt met implementatieonderzoek voor CenteringPregnancy.

      Verdieping

      Leesgroepen

      Via leesgroepen willen we ons gezamenlijke gesprek en denken bevorderen. De leesgroepen vinden eens in de maand plaats via zoom en bestaan uit vijf sessies. Aan het eind van de leesgroep communiceren we onze inzichten…

      Blog

      petra belde gisteravond: ik mag de t-shirts komen halen vandaag. maar pffff, een online vergadering, een stuk dat af moet, een onverwacht telefoontje van een gepassioneerde gynaecoloog, lunch met een vroede vriendin. ik wil zo graag de t-shirtjes laten zien op het laatste…